nazaj naprej

ločitvena črta Metrum ločitvena črta ŠOLA ( Teorija 1 / Teorija 2 / Kitara )


Vse to nakladanje o dobah, nima nobenega smisla, če ne omenimo metruma. Ritem, takt, čas... to so pojmi s katerimi se ubada metrum - jih meri in ureja.
Ena od stvari, ki delajo glasbo še posebej zanimivo, lepo in raznoliko so različni ritmi. Povdarjeni in nepovdarjeni deli pa so tisti, ki jih tvorijo. Govorimo o metrumu in o težkih in lahkih dobah. Skupina dveh, treh, štirih... takih delov se imenuje takt. Takt je najmanjša glasbena enota.
 
povdarjeno
12 legenda
težka doba
V naši, zahodni, glasbi je po pravilu prvi del v taktu, tisti ki je povdarjen (težka doba). Če je govora o trodelnem taktu, potem sta drugi in tretji takt nepovdarjena (lahka doba). Pri štiridelnem taktu je spet prvi povdarjen, drugi nepovdarjen, tretji polpovdarjen in četrti spet nepovdarjen. Povdarjeni del se imenuje težka doba in se ga označuje z ravno črtico, nepovdarjeni pa lahka doba, ki jo simbolizira majhen konkavni lok.
polpovdarjeno
težka doba
nepovdarjeno
lahka doba
 
dvodelni 12 jamb in trohej
Ti znaki se ponavadi ne zapisujejo med note, ker so samo po sebi umevni. Včasih pa jih le kje opazimo, še posebej če je govora o osnovah glasbene teorije, tako kot tu.
trodelni
štiridelni
 

So pa zato znaki, ki določajo takt toliko pomembnejši, brez njih ni notnega črtovja. Tanka pokončna črta čez vseh pet črt črtovja označuje konec enega takta in začetek naslednjega. To je taktnica. Dve črti označujeta konec kake določene celote v skladbi, medtem ko ena tanka in druga debelejša pomenita konec partiture.
 

12 taktnice itd

 

                            taktnica                            Znak za konec celote                  znak za konec skladbe

Kot osnovni udarec za ritem in kot časovno mero za metrum, ponavadi vzamemo četrtinko.
nazaj naprej

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

      Znani pravijo o nas:

Jan Plestenjak

S kitaro v roki, trzalico med prsti in emocijamI v prsih se odprejo vrata v svet, kI je čist kot solza! Zajadrajte!

Jan Plestenjak